About Us

About Us

Pilates Nonthaburi

เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเราคือ การสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยการนำพิลาทิสซึ่งเป็นศาสตร์การปรับสมดุลแกนกลางและการยืดหดของกล้ามเนื้อ ร่วมกับหลักสรีระศาสตร์ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี มีบุคลิกภาพและฝึกพฤติกรรมที่ส่งเสริมต่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างถูกต้อง โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาจากสาเหตุของปัญหาสุขภาพในปัจจุบันที่แท้จริง อันเกิดจากพฤติกรรมที่ดำเนินมาอย่างยาวนานโดยไม่รู้ตัว หรือจากการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเคยชิน

Location

91/37 ถนนบ้านวังข่า-วัดสิงห์ทอง (ราชพฤกษ์) ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Maps Get Direction

Contact Info

Tel

(+66) 090 018 0909

Hours

Mon-Fri

7.00 am - 8.00 pm

Sat-Sun

7.00 am - 9.00 pm